(1)
Asdar, A. Bahan Kemoterapeutik Sebagai Pengontrol Plak Dan Gingivitis. J Dentomaxillofac Sci 2007, 6, 9-15.