Takarini, V., Djustiana, N., & Febrida, R. (2012). Pengaruh partikel filler terhadap modulus elastisitas resin komposit Effect of filler particles on the elastic moduli of resin composites. Journal of Dentomaxillofacial Science, 11(1), 39–44. https://doi.org/10.15562/jdmfs.v11i1.292