Harsono, Vincentius, Dokter gigi Surabaya, Indonesia